Menu

Blog Component

Why is the price of gold going down?

December 22, 2016

Invest in Gold for Better Return

December 19, 2016

Gold! It is extraordinary, beautiful and unique. This is one of the most treasured and secured assets stored for years. In fact, gold has maintained its long-term value and is in great demand. Most people invest in gold as it can help in plethora of ways. Yes, the shimmering and gleaming metal has been the top favorite option among many investors.

Over the period, this metal is hunted for, fought over and even stolen. Of course, the demand and its popularity this shiny metal enjoys is undeniable. Different types of gold possession whether in the form of gold coins, gold bars or gold jewelry will help you at times of your financial struggle. Life being unpredictable, there are times when you tend to fall into the trap of this financial crises. investera i guld In such cases, gold investments could be of great help.

Gold market value is not consistent and many a times the demand is high, which shoots up its prices increasingly. Invest in gold to get better returns at time of your crisis. Furthermore, this metal is not affected directly by the economic policies of a state. In fact, it is the safest investment methods unlike others. Invest in gold to be completely free of credit risks. Even though, this investment option bears a minimum risk, it has always been a secure refuge during unsettled times. Its safe haven attributes has attracted many wise investors. As a matter of fact, gold becomes effective way for you to manage wealth easily.

For more than 100 years, the price of gold has kept its pace with inflation. The most important reason to do the gold investment is it's consistently delivery within portfolio of assets. The gold's performance in the past years indicates that it can move up independently and is a key economic indicator. A small amount of gold in an investment portfolio can help reduce the overall risk. Many investors have an investment portfolio of traditional financial assets including stocks and bonds.

The reason you should have gold in your investment portfolio is to protect the investments against fluctuation. This however keeps your portfolio strong. Well, the investment portfolios containing gold are more robust and are better able to cope up with the market during the uneasy times. Invest in guld to withstand the bad financial times. This metal is one of its kind. Unlike other financial assets, gold is one of the precious metals that renders high returns on investments. Of course, it is an effective diversifier. The performance of gold tends to shoot up with time. The prices of gold have shown a resilient shift since long. Even when global economy is recovering, many smart investors have started to prefer to take refuge under the yellow metal, safeguarding themselves with this downbeat. Gold improves the stability and predictability of returns to the great extent. Invest in SBI gold fund from a reliable web source. If you are planning to invest in gold, an apt research becomes important to get better returns on investment.

 

Goda r├ąd: investera i ├Ądelmetaller

December 14, 2016

Priset på en oz guld har stigit mer än alla våra förväntningar. Då den globala ekonomin är oroväckande, inflationen upp, och osäkerhet råder på många företag, ser den här glittrande metallen ut att vara ännu mer glänsande och mäktig. Vidare, medan den allmänna befolkningens ekonomiska status är låg, det finns alltid smarta investerare som klarar av att generera vinst oavsett omständigheterna. Som ett brev på posten fick ägare av guld nyligen en ca 50% ökning i sin porfölj.

Trots det ställer sig många frågan om guld är fortfarande en bra investering i dagens kontext och med de ökande priserna per uns. Samtidigt uttalar sig många experter om att det verkliga priset för denna glänsande metall kan stiga ännu högre. Den nyligen registrerade guldrushen från kinesiska, ryska och indiska riksbanker, världsomspännande affärsmän och privata investerare sammanlagt, torkade ut de befintliga reserverna. Speciellt intressant är det faktum att riksbankerna har blivit nettoköpare istället för nettosäljare av ädelmetallen för första gången på länge. Som om inte detta var nog, har den globala produktionen av guld, som redan var begränsad, varit på nedgång det senaste årtiondet.

Med dessa rader, verkar det troligt att denna sällsynta värdefulla tillgång kommer att bli ännu mer sällsynt och därmed mer eftertraktad och värdefull. Å andra sidan är dagens pris på en oz definitivt inte överskattat om man anser att fiatvalutor får en allt en minskande makt.

Med Dollarn, Pundet och Euron nedåt, finns det inga säkrare "pengar" att förlita sig på. Guldtackor och guldmynt är den inofficiella, men den verkliga ekonomiska standarden på den samtida internationella marknaden. Framtiden för guld ser verkligen bra ut eftersom denna metall lyckas prestera såväl i inflation samt deflation och i alla geopolitiska omständigheter. Därför är ädelmetaller, i form av guldtavckor och mynt, det verkliga tecknet för rikedom för inte bara nuvarande generationer, utan även nästa.

Sammanfattningsvis, att investera i guld är ett bra drag, kanske det smartaste draget tillgängligt just nu. Trots vissa övertygelser, kan man fortfarande hitta bra möjligheter på guldmarknaden. För att göra lämpliga val för din finansiella portfölj, bör du lära dig om de verkliga priserna guld-index, att undvika förfalskningar och, övergripande för sluta giltiga och meningsfulla affärer.

First post

December 11, 2016

This my first post on my new site!

Search

Archive

Guld i Stockholm